Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje

   

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
oraz Powiat Wrzesiński

realizują ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach poddziałania 8.3.2 Kształcenie Zawodowe Dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  projekt pt.

„Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” 

Projekt jest skierowany do pracujących i bezrobotnych osób dorosłych w wieku 25-64 lata  zamieszkałych w województwie wielkopolskim.

Projekt umożliwia (całkowicie bezpłatnie):

  • uzyskanie lub weryfikację uprawnień spawalniczych w metodach spawania TIG, MIG, MAG, MMA
  • uzyskanie uprawnień w zakresie cięcia tlenowego i plazmowego
  • uzyskanie uprawnień operatora-kierowcy wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych (UDT) i operatora suwnic (UDT)
  • uzyskanie uprawnień energetycznych do 1 kV

Organizator zapewnia: materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypt, notatniki), materiały do ćwiczeń, opłatę za egzamin kwalifikacyjny, fachową obsługę.

Zadanie

Termin

Egzamin weryfikacyjny w metodach spawania TIG, MIG, MAG, MMA

02.08 – 10.08.2018
15.10 – 19.10.2018
25.11 – 30.11.2018

Kurs na uprawnienia energetyczne:
22 godz. + egzamin

12.06 – 21.06.2018
10.10 – 21.10.2018
07.11 – 20.11.2018

Kurs spawania w metodzie TIG:
103 godz. + egzamin

13.08 – 21.09.2018
15.10 – 30.11.2018

Kurs spawania w metodzie MAG, MIG:
145 godz. + egzamin

18.06 – 10.08.2018 17.09 – 24.11.2018

Kurs spawania w metodzie MMA;
163 godz. + egzamin

27.08 – 19.10.2018

Kurs cięcia plazmowego:
19 godz. + egzamin

15.10 – 18.10.2018
12.11 – 15.11.2018

Kurs cięcia tlenowego:
16 godz. + egzamin

09.07 – 12.07.2018
05.11 – 08.11.2018

Kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowych: 35 godz. + egzamin UDT

02.07 – 30.07.2018
03.08 – 29.08.2018
03.09 – 29.09.2018
01.10 – 30.10.2018
05.11 – 30.11.2018

Kurs obsługi suwnic:
35 godz. + egzamin UDT

12.11 – 23.11.2018

Kurs umiejętności zawodowych – blacharz samochodowy: 80 godz. + egzamin

03.10 – 26.10.2018

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni pobrać ze strony internetowej (www.pcez.wrzesnia.powiat.pl) lub z Biura Projektu (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, w godz. 7.00 – 16.00) formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, potwierdzić przez pracodawcę zatrudnienie (w przypadku osób pracujących) i przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.

Formularz_zgłoszeniowy_Projekt_8.3.2.pdf

Formularz zgłoszeniowy Projekt 8.3.2.docx

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE