Pracownia montażu elektrycznego

 Przeznaczenie

Pracownia montażu elektrycznego przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: elektromechanik, elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w zakresie robót związanych z szeroko pojętymi pracami instalatorskimi.

Stanowiska dydaktyczne

- stanowiska montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
- stanowiska instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
- stanowiska montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych,
- stanowiska eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki,
- stanowiska umożliwiające montaż i konfigurację urządzeń telekomunikacyjnych,
- stanowiska wykonywania połączeń elektrycznych,
- stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów.

Podstawowe maszyny i urządzenia

Stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskop, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej, maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów, stanowiska  przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych.

Łukasz Matuszak150

Opiekun pracowni
Łukasz Matuszak