Kursy i szkolenia

    Kursy i szkolenia

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni prowadzi:

 • kształcenie zawodowe młodzieży – Centrum Kształcenia Praktycznego,
 • dokształcanie zawodowe młodocianych – Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
 • doskonalenie zawodowe dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego

KURSY BUDOWLANE

 • Murarz, malarz
 • Technolog prac wykończeniowych w budownictwie
 • Posadzkarz-glazurnik
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Sucha zabudowa wnętrz
 • Przygotowanie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
 • Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Montaż rusztowań

KURSY SPAWALNICZE

 • Spawanie w metodach MMA, MAG, TIG
 • Cięcie tlenowe
 • Cięcie plazmowe
 • Egzaminy weryfikacyjne w metodach MMA, MAG, TIG

KURSY KOMPUTEROWE

 • Podstawy obsługi komputera
 • AutoCAD
 • Księgowość komputerowa
 • Kadry i płace
 • MS Exel
 • Grafika komputerowa
 • Magazynier
 • Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

KURSY SPOŻYWCZE I HIGIENICZNE

 • Aparatowy obróbki mleka
 • HACCP – szkolenia i wdrożenia
 • Szkolenia higieniczne
 • Przetwórstwo mleka
  • serowar
  • maślarz
  • twarożkarz
  • operator maszyn pakujących

KURSY OBRÓBKI SKRAWANIEM

 • Obsługa obrabiarek konwencjonalnych
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Przyuczenie do zawodu: tokarz, frezer, ślusarz
 • Usługi tokarskie i frezarskie

KURSY ENERGETYCZNE

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV– eksploatacja i dozór
 • kotły parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW

INNE KURSY

 • Wózki jezdniowe (widłowe)
 • Wymiana butli gazowych
 • Naprawa sprzętu AGD
 • Opiekun osób starszych
 • Florystyka
 • Organizacja imprez gastronomicznych

 

Zapraszamy do współpracy przy organizowaniu szkoleń instytucje rynku pracy, osoby prywatne i firmy 
w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników. Projektujemy szkolenia na zamówienie. 
Misja PCEZ: „Przyjdź, określ swoje potrzeby, a my Ciebie wyszkolimy”