Pracownia automatyki

    Pracownia automatyki

Przeznaczenie

Pracownia automatyki przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: elektromechanik, elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w obrębie robót związanych z szeroko pojętymi pracami z zakresu automatyki.

Stanowiska dydaktyczne

- stanowiska montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
- stanowiska montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych,
- stanowiska wykonywania połączeń elektrycznych,
- stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów,
- stanowiska diagnostyki i obsługi układów automatyki przemysłowej,
- stanowiska montażu, naprawy i konserwacji elementów oraz urządzeń układów    automatyki przemysłowej.

Podstawowe maszyny i urządzenia

Stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów, stanowiska wyposażone w: urządzenia lub instalacje stanowiące obiekty układów automatyki, czujniki i przetworniki pomiarowe, regulatory, urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa i narzędzia do diagnostyki i obsługi układów automatyki przemysłowej .

Tomasz Zajda 150

Opiekun pracowni
Tomasz Zajda